Turecko

(Mocný muž na Bosporu)

Turecko hraje v současné době poněkud rozporuplnou roli v mezinárodních vztazích, tato stará země NATO, která se v posledních letech přiklání na stranu Ruska, ale v první řadě sleduje své obnovené mocenské zájmy. Poté co se stát po celých dlouhých desetiletí od vlády zakladatele moderního tureckého státu Kemala Atatürka, zbavil dohledu armády, se znovu hlásí k odkazu středověké supervelmoci Turecké Osmanské říši.
Istanbul palác Topkapi
Turci se však na historické scéně neobjevili jako jednolitý národ, nebo kmen, či království. Tureckých kmenů byla celá řada, najdeme je asi od 11. století v oblasti Černomoří, Malé Asie a Iránu, tvořili početnou skupinu kmenů, často sloužících ve službách arabských či později mongolských panovníků a vojevůdců. V roce 1071 vůdce seldžuckých Turků porazil Byzantského císaře a založil v dnešní turecké Anatolii první mocné turecké království, tzv. Rúmský sultanát. V 13. století však sousední Irán ovládli mongolové a jejich moci se seldžučtí Turci nedokázali ubránit. Někdy v této době se také objevili Osmané, podle kterých byla pojmenovaná pozdější Osmanská říše. Původně šlo o dynastii válečníků ovládajících malé knížetství platící daně nejprve seldžukům a později mongolům. Po rozpadu mongolské moci v Iránu se seldžucká dynastie už nedokázala vzchopit a nabýt původní moci.

Modrá mešita Turecko Naopak Osmané se vydali na své velké dobyvatelské tažení, během něhož připravili Byzanc o většinu jejího bývalého území probojovali se až do Evropy a poprvé založili mocnou říši pod vládou sultána Bajezida. Nakonec však říše podlehla nové mongolské invazi mongolský chán Tamerlán Bajezida porazil a turecká říše na čas zanikla. Nicméně po smrti krutého dobyvatele Tamerlána se jeho říše postavená na strachu a násilí rozpadla a Osmané se dokázali rychle znovu chopit iniciativy postupně dobývali zpět ztracená území, porazili koalici evropských panovníků a v roce 1453 udělali definitivní tečku za dějinami Římské říše, když dobyli Konstantinopolis hlavní město Byzance, původní východořímské říše pohrobka říše římské. Turci tím vstoupili do dějin jako supervelmoc a po následujících 200 ohrožovali Evropu jako celek.

Který krásný vůz by se Vám líbil?

15.12.2019

Podle čeho byste se nejraději rozhodovali vy, podle velikosti? Měl by to být automobil malý, střední větší, nebo dokonce velké SUV? V tomto případě je nutné posoudit, po jakých cestách budete jezdit. Zda to budou asfaltové krásné rovné dálnice, po kterých se dostaneme snadno na dovolenou k moři, nebo zda máte chatu v horách, ke které vede jen kamenitá úzká cesta.
černá škodovka
Dalším rozhodujícím kritériem pro výběr vozu je jeho užitkovost. Zde je nutné vzít v úvahu, co nebo koho bude muset Vaše auto vozit. Například jde-li o rodinu s malými dětmi nebo i to, že to s jídlem Vaše přítelkyně přehnala a má již neuvěřitelných 140 kg.
Samozřejmě, že kritériem může být i barva vozu nebo uspořádání interiéru, ale rozhodujícím kritériem je zde ještě nezmiňované, a to dostupnost.
Pod pojmem dostupnost si musíme představit jak dostupnost finanční, kdy je třeba vyhodnotit, zda cena vozu odpovídá jeho vlastnostem, tak i dostupnost servisů, a to v případech, že uvažujeme o koupi vozu, který není v našich zeměpisných šířkách příliš rozšířen.

Jaká bude budoucnost?

Výše uvedené informace se týkají vozidel, která mají motor zážehový, vznětový i elektrický. Nyní se budu věnovat již jen z pohledu elektromobility.
V současnosti je taktéž nutné vzít v úvahu nepatrně se rozšiřující segment výroby elektrovozů. Zde je důležitý dojezd. Dojezd by měl být minimálně 150 km a je třeba se zamyslet nad tím, zda budeme mít v zimě zapnuté topení při jízdě do hor, nebo zda budeme používat klimatizaci v teplém létě.
Posledním zde uvedené kritérium bude opět to, které se bude týkat elektroaut.
dostatek nabíječek pro elektrická auta
Rozhodujícím faktorem totiž není ani tak značka vozu, jeho velikost, typ nebo dokonce barva, ale zda je možné vůbec Váš automobil po cestě úspěšně připravit na cestu zpět. Zatímco je celá Evropa poseta čerpacími stanicemi, které umožňují doplnit paliva na kterékoli „benzince“, nabití elektroauta se stává noční můrou obzvláště, když se Vám na palubní desce objeví, že máte dojezd např. pouhých 5 km.
Při koupi vozu zvažte tedy vše, co o automobilovém průmyslu víte.

Základní škola Slovan

ZŠ Slovan je největší základní škola v celém kraji. Zároveň je to 5 největší škola na Moravě. Do školy chodí přibližně 1000 žáků. Dále musíme připočíst personál, který se zde nachází něco okolo 200. V personálu jsou započítáni učitelé, školníci, kuchařky, psycholog, ředitel i uklízečky. Co ty počty vlastně znamenají? Znamená to, že ve škole se nachází zhruba 1200 osob, což je obrovské číslo. Když si to třeba srovnáme s fotbalovým zápasem, tak je to až neuvěřitelné. Jak je možné, že se do té budovy všichni vlezou? To je jednoduché. V jednom ročníku se nachází pět tříd.
děti a škola
Pojmenovány jsou tradičně podle abecedy, takže třídu A, B, C, D, E zde najdete. Dále se tu nachází 3 počítačové učebny, kde můžeme vidět celkem kvalitní počítače. Dále ve škole jsou učebny cizího jazyka. Konkrétně jsou 4. Jaký jazyk se dá na škole učit? Základem je jistě angličtina. Od druhého stupně si můžete vybrat jako druhý jazyk mezi němčinou a francouzštinou. Je celkem škoda, že se tu nenachází jazyk ruský, což by mohlo být obohacení pro spoustu žáků. Tak cizí jazyky máme za sebou. Přesuneme se tudíž na sport. Ke sportu jsou tu připraveny 3 tělocvičny na zimu. Z toho jedna je přímo obrovská. Druhé se přezdívá malá, i když malá zas tak není.
stará škola
Poslední tělocvična je pro gymnastiku. Dále se zde hned vedle školy nachází velké sportovní hřiště. Kolem fotbalového hřiště s umělou trávou se nachází tartanový ovál. Ten ale nemá délku 400 metrů jak je zvykem, nýbrž 200 metrů, ale to podle mého uvážení stačí. Vedle hřiště se nachází ještě jedno malé hřiště, které je určeno na házenou nebo futsal. Je zde i vybavení pro atletické dovednosti. Takže doskočiště s pískem tu naleznete také a i na vrh koulí je tu vytasená dráha. Nakonec si aj výšku zaskáčeme. Poslední věc, kterou bych chtěl vyzdvihnout je jídelna a obědy. Ty jsou na velké úrovni a občas bych ještě zašel na nějaký ten oběd.

Má sexualita zaostřené hrany?

5.12.2019

Konečně se nacházíme v době, kdy až na pár výjimek, můžeme svému okolí naprosto volně přiznat svou sexuální orientaci. Byť je proces uvědomění a přiznávání pro některé velmi náročný, jakmile tomu dáme nálepku hetero, homo nebo bi, zdá se být vše v relativním pořádku. Stále častěji se ale setkáváme s lidmi, u kterých něco jako vymezení sexuality zkrátka není možnost. A to ani v případě, že se jedná o lásku k oběma pohlavím.

dívka na posteli

„Vždycky se mi líbili kluci, ale…“

„Milování je rozhodně lepší se ženou, ale…“

„Miluju je všechny, ale…“

Pro ně je naprosto zásadní to jediné ale. Dnes, kdy už téměř nic není příliš provokativní, se pomalu dostává do popředí prostý fakt, že nic nepotřebuje mít svou nálepku. Tedy že nikdo nemusí být zařazen do žádné přesné skupiny či kategorie.

Proto se v současnosti při otázce sexuální orientace člověka stále více setkáváme s nejasnými a nejistými odpověďmi.

„Celý život jsem měla milostné vztahy s muži. Nikdy jsem na ženy v tomto směru ani nepomyslela a nepomýšlím. Akorát mám teď manželku,“ slyšela jsem od jedné dámy ve středních letech. Z jejího tvrzení je jasně patrné, že miluje muže. Jen se jedinkrát objektem její sexuální a milostné touhy stala žena. Jenže co to potom podle norem je? Na bisexuálku se příliš nezajímá o stejné pohlaví. Na hetero má zase příliš milostného vztahu se ženou. A co teď?
ruce s duhovou malbou

Těchto výjimek najdeme ve společnosti spoustu. Někteří své pochybnosti neřeší a zkrátka jen milují. Jiní zoufale tápou někde uprostřed mezi orientacemi a nevědí, co si se sebou mají počít. Často se pak mají za zrůdy nebo hříčky přírody. Existuje cesta ven?

Žijeme v době, kdy je naprosto v pořádku říct, miluji toho nebo onoho, aniž bychom se ohlíželi za nějakými hloupými nálepkami. Pokud se cítíme být v otázce sexuality (nebo čehokoliv jiného) nejistí, neznamená to, že jsme divní. Jen zkrátka odmítáme sklonit hlavu před systémem.

Člověk není tak rozmanitý a zajímavý jedinec proto, aby ho okamžitě zase mohli nastrkat do pomyslné bedny a přivřít víko. Nemilujeme jen muže nebo jen ženy nebo obojí. Prostě milujete. Uctíváme tělo, jsme zaslíbeni duši. Cokoliv cítíme, je jen naše volba a nikdo ji nemůže jakkoli popsat.

Darujte peníze, jejichž hodnota roste

1.12.2019

Možná jste se pozastavili u nadpisu tohoto článku při zmínce o rostoucí hodnotě peněz. Vysvětlím: nemám na mysli běžné peníze, které dostáváte ve výplatě, nebo jimi platíte v obchodě. Hodnota tohoto oběživa samozřejmě neroste, ale vlivem každoroční inflace klesá.

Dle mého názoru je lepší investovat do zlatých a stříbrných mincí. Můžete je pořídit jako dárek, nebo zakoupit pro sebe. Podle toho, kolik korun chcete nebo můžete investovat, máte možnost vybírat ze zlatých a stříbrných investičních mincí, nebo ze zlatých, stříbrných a bimetalových pamětních mincí. Investiční mince jsou dražší, protože mají větší hmotnost.
časem se mince zhodnotí

Pro začátek se můžete zaměřit na stříbrné, zlaté a bimetalové pamětní mince, které prodává Česká národní banka u příležitosti významných výročí a událostí.

Stříbrné pamětní mince
mají nominální hodnotu 200 Kč a 500 Kč. Obsahují 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Jsou vyrobeny buď v běžné kvalitě, kterou poznáte podle lesklého povrchu na obou stranách mince, nebo ve špičkové kvalitě (proof), kde je základní reliéf lesklý a zbytek povrchu má matovou úpravu.

Zlaté pamětní mince
Nominální hodnota je 5 000 a 10 000 Kč, ryzost zlata 999,9. Podobně jako u stříbrných mincí si můžete vybrat mezi běžnou a špičkovou kvalitou.

Bimetalové pamětní mince
jsou vydávány u příležitosti významných výročí. Například v dubnu 2019 nabídla ČNB bimetalovou minci v nominální hodnotě 2 000 Kč s motivem 100. výročí zavedení československé koruny. Bimetalové pamětní mince jsou slitinou stříbra, mědi a zlata. Zde zmíněná mince obsahuje 900 g stříbra, 100 g mědi a 986,1 g zlata. Je vyrobena v běžné kvalitě.
zlaté mince
Darujete-li někomu pamětní minci, věnujete mu vlastně několik dárků v jednom. Každá mince je krásná, takže potěší oko. Připomíná důležité historické události nebo osobnosti. Čím je peníz starší, tím vyšší má numizmatickou hodnotu, která přesahuje jeho cenu nominální. A další hodnotou je cena drahého kovu, z něhož je mince vyrobena. Takže: přemýšlejte, investujte.