Co je vlastně vůbec chlorování vody? Jedná se o proces, kdy se připojuje přirozený chlor do vody a to za účelem čištění. Zároveň musí být voda nezávadná a být pitnou. Jde o postup, jenž efektivně umožní předejít šíření infekčního onemocnění vodou.
vodní zábava
 
Základ je v podobě filtrace
 
Ve vlastním zájmu každého by měla být správná údržba bazénu. Nezbytné je, aby i voda v bazénu byla po zdravotní stránce nezávadná. Je doporučen odběr vody a proveden tak, aby došlo k umožnění přítoku vody na úpravu, zde je zapotřebí, aby šlo o vodu jak z hladiny bazénu, tak i ze dna.
 
Ohledně filtrace. Je ideální, jestliže kapacita filtrace disponuje výkonností, která je v intervalu po pěti či šesti hodinách. V rámci vlastního zahradního bazénu je doporučena filtrace 2x denně.
 
Adekvátní pískové filtrační zařízení je nejpoužívanější za účelem filtrování bazénové vody. Nejvýhodnější náplní je speciálně určený křemičitý písek. Tak jsou efektivně zachyceny veškeré nečistoty a čistá vodu cirkuluje zpět. Nicméně je důležité filtraci pravidelně kontrolovat a také písek proplachovat. V bazénu se však usazují další nečistoty, které je zapotřebí pravidelně odstranit a to zaručeným pomocníkem
 brom-chlor-indolyl-fosfát
Jak upravit vodu v bazénu?
 
Jak adekvátně předejít tomu, aby voda v bazénu krátce po napuštění nebyla kalná a znečištěná? Kdo by nechtěl křišťálovou hladinu? A především aby se jednalo o vodu, která bude hygienicky nezávadná!
 
Zde hraje hlavní význam hodnota pH vody. Optimální hodnota pH vody určená pro bazén se pohybuje v rozmezí pH od 7,2 až 7,6, na stupnici vyjádřeno od 1 do 14. V případě nižší hodnoty je značící přibývání kyselosti. Při vyšší hladině naopak přibývá zásaditost. Jestliže je hodnota nižší jak 7,2 je hrozící riziko koroze kovových materiálů, týká se i nerezové oceli! Dojde k vyblednutí barev a začnou se tvořit sloučeniny chloru a dusíku, které mají velmi negativní vliv a mohou způsobit vážnější poškození očí i sliznice.
 
Vivat dezinfekci vody
 
Zde je dezinfekce vody v bazénu chápána a myšlena coby umrtvení mikroorganismů. Pro zahradní bazény jsou ideálním řešením pro používání zejména výrobky odštěpující chlor. Tak dochází k usmrcení řas, bakterií, ale zároveň jsou i eliminovány špinící látky.
 
Co se týče četnosti používání a dávkování dezinfekčních prostředků se odvíjí od teploty vody. Vliv na to má i sluneční záření, hodnota pH, mechanické znečištění i využití bazénu. Se zvýšenou teplotou vody se úměrně i zvyšuje rychlost ohledně umrtvení zárodků chlorem.