Rubrika: Vzdělání

Na věku přeci nezáleží

Vzdělání potřebujeme určitě každý. Je to jakási vstupenka pro lepší zítřky. A kdo tvrdí že ho nepotřebuje tak se mílí. Vždyť přeci jakékoliv vzdělání nás posunuje směrem na horu. Díky němu si můžeme najít lepší práci. Ale na druhu stranu nemůžu tvrdit, že člověk, který nemá například dokončeno středoškolské vzdělání, tak si nikdy nenajde lepší […]

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost

Jak jsem již nastínila, čtení je součástí našich životů. Děti a studenti čtou na školách během hodin čtení či literatury, čtou i během hodin vlastivědy, přírodopisu, dějepisu, psychologie. Lidé, co dokončí vzdělání si třeba rádi přečtou pěknou knihu, encyklopedii. Ale také čtou i zprávy, vyhledávají různé informace na internetu, podepisují různé smlouvy, kde je samozřejmě […]

Základní škola Slovan

ZŠ Slovan je největší základní škola v celém kraji. Zároveň je to 5 největší škola na Moravě. Do školy chodí přibližně 1000 žáků. Dále musíme připočíst personál, který se zde nachází něco okolo 200. V personálu jsou započítáni učitelé, školníci, kuchařky, psycholog, ředitel i uklízečky. Co ty počty vlastně znamenají? Znamená to, že ve škole […]