ZŠ Slovan je největší základní škola v celém kraji. Zároveň je to 5 největší škola na Moravě. Do školy chodí přibližně 1000 žáků. Dále musíme připočíst personál, který se zde nachází něco okolo 200. V personálu jsou započítáni učitelé, školníci, kuchařky, psycholog, ředitel i uklízečky. Co ty počty vlastně znamenají? Znamená to, že ve škole se nachází zhruba 1200 osob, což je obrovské číslo. Když si to třeba srovnáme s fotbalovým zápasem, tak je to až neuvěřitelné. Jak je možné, že se do té budovy všichni vlezou? To je jednoduché. V jednom ročníku se nachází pět tříd.
děti a škola
Pojmenovány jsou tradičně podle abecedy, takže třídu A, B, C, D, E zde najdete. Dále se tu nachází 3 počítačové učebny, kde můžeme vidět celkem kvalitní počítače. Dále ve škole jsou učebny cizího jazyka. Konkrétně jsou 4. Jaký jazyk se dá na škole učit? Základem je jistě angličtina. Od druhého stupně si můžete vybrat jako druhý jazyk mezi němčinou a francouzštinou. Je celkem škoda, že se tu nenachází jazyk ruský, což by mohlo být obohacení pro spoustu žáků. Tak cizí jazyky máme za sebou. Přesuneme se tudíž na sport. Ke sportu jsou tu připraveny 3 tělocvičny na zimu. Z toho jedna je přímo obrovská. Druhé se přezdívá malá, i když malá zas tak není.
stará škola
Poslední tělocvična je pro gymnastiku. Dále se zde hned vedle školy nachází velké sportovní hřiště. Kolem fotbalového hřiště s umělou trávou se nachází tartanový ovál. Ten ale nemá délku 400 metrů jak je zvykem, nýbrž 200 metrů, ale to podle mého uvážení stačí. Vedle hřiště se nachází ještě jedno malé hřiště, které je určeno na házenou nebo futsal. Je zde i vybavení pro atletické dovednosti. Takže doskočiště s pískem tu naleznete také a i na vrh koulí je tu vytasená dráha. Nakonec si aj výšku zaskáčeme. Poslední věc, kterou bych chtěl vyzdvihnout je jídelna a obědy. Ty jsou na velké úrovni a občas bych ještě zašel na nějaký ten oběd.