Když má člověk normálně žít, musí se postarat o to, aby měl zajištěný dostatečný příjem. Tedy aby dostával tolik peněz, kolik jich potřebuje k zajištění všeho, co je mu k životu třeba. Protože bez peněz už se dnes jednoduše žít nedá, bez těch se dá v nejlepším případě jenom živořit.

Když někdo peníze chce, musí si je obvykle vydělat. Musí se u nějakého zaměstnavatele ucházet o práci, což obnáší nutnost zjistit si přesně všechny podmínky, za kterých tato bude prováděna, včetně těch finančních. Musí se tu dohodnout i mzda, kterou je zaměstnavatel ochoten dát a zaměstnanec akceptovat.

telefon a peníze

Jenže s takovou mzdou mohou být problémy, a to i tehdy, když se na ní zpočátku obě strany shodnou. A to logicky tehdy, když se člověk-zaměstnanec v problematice mezd nevyzná dostatečně, když tápe a plete si pojmy.

Co že mám konkrétně na mysli? Především záležitosti jako je hrubá a čistá mzda. Když se totiž sjednává nějaký pracovní poměr, uvádí se obvykle mzda hrubá, tedy ta, kterou zaměstnavatel skutečně v plné míře zaměstnanci vyčlení. Ovšem tato pak už zaměstnancům na účet nedoráží, neboť je ‚cestou‘ snížena o náležitou daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění a někdy i další odvody. Zaměstnanec se pak musí spokojit se mzdou čistou, jež je znatelně nižší, což logicky toho, kdo to neočekával, netěší. Ale nic se s tím nenadělá, nepočítáme-li tedy možnou určitou korekci spočívající v existenci některých slev na před okamžikem zmíněné dani.

účet a eura

A aby zaměstnanec věděl, s čím může počítat, jak mu bude přepočítána hrubá mzda na čistou, lze využít užitečnou internetovou kalkulačku, která právě toto umí. Sem stačí zadat hrubou mzdu a člověk se dozví to, co potřebuje, aniž by si musel sehnat účetního. Takže hned zjistí, kolik bude brát a co si bude moci dovolit, aniž by musel současně utrácet za pomoc nějakého odborníka.

Když jde o peníze, je prostě třeba mít přehled. A ten může mít s touto počítačkou kdokoliv.