Jak rozeznat lásku od zamilovanosti?

25.3.2020

Proč o tom vůbec uvažovat? Každý z nás přirozeně touží po tom, aby byl milován, aby vedle sebe měl někoho, na koho je možné se spolehnout a opřít se o něj. Je ale jasné, že k takovému člověku nemůže patřit kdokoli. Někdy si už myslíme, že je to ten pravý(pravá), ale časem zjistíme, že jsme se zmýlili, přestože jsme k tomuto člověku chovali vřelé city. Čím to tedy je? Proč některé vztahy rychle vyšumí, kdežto jiné vydrží? Odpověď by mohla být v tom, když si uvědomíme jaký je rozdíl mezi zamilovaností a láskou.důvěra páru
Zamilovanost a láska jsou si podobné v tom, že s oběma jsou spojeny silné city. Často se nám tedy může stát, že jakmile k někomu pocítíme silný cit, považujeme to za lásku. Při zamilovanosti mají ale naše city jiný základ, něž při lásce. Jak to?
ZAMILOVANOST vzniká naprosto spontánně, bezdůvodně, je slepá k chybám toho druhého a příliš se zaměřuje hlavně na jeho vzhled. Člověk si nasazuje známé růžové brýle a vidí na svém vyvoleném jen to, co chce. Zamilovanost je také pomíjivá. Tak rychle, jak vznikne, také zaniká. Naproti tomu LÁSKA je založena na tom, co o druhém známe. Jsme schopni přijmout druhého s jeho kladnými i zápornými vlastnostmi, zkrátka, brát ho takového, jaký je. Tato láska není naivní ani slepá. Obstojí ve zkoušce časem. Také nestaví na tom, jak někdo vypadá. Na rozdíl od romantického poblouznění, pravá láska časem sílí, je trvalá a může se neustále prohlubovat. Opravdově milovat tedy můžeme pouze toho, koho dobře známe.srdce při západu slunce
V dnešní uspěchané době možná už nejsme zvyklí jít do hloubky. To se odráží i v našich vztazích. Při hledání partnera se rozhodujeme rychle nebo také pod tlakem okolí, rodiny a přátel. Ti to snad s námi myslí dobře, ale většinou nám podsouvají svůj pohled na věci a ten nemusí být totožný s naší představou.
Poznat, zda je někdo pro nás vhodným protějškem, však vyžaduje čas. Není to ale zbytečná investice, když věnujeme prostor tomu, abychom poznali, zda by se k nám konkrétní člověk hodil. Pokud to uděláme, můžeme najít partnera na celý život.

Křehkost citů

15.1.2020

Jestli člověk po někom touží, když miluje toho druhého celou svou bytostí, je tomu druhému oddaný a věrný, tak přitom cítí radost a svoboduzároveň. V těchto případech se většinou hovoří, že je to láska. A pokud jsou tyto city vzájemné, šťastní jsou to lidé.
touha, láska, intimita

Láskyplný vztah, který je spojen s erotikou, kde je navíc i něha, většinou vyústí v založení rodiny. Zamilovanost páru po kratší nebo delší době ustoupí, ale pokud dva lidé k sobě cítí úctu, rozumějí si, dokážou si popovídat o všem možném a přitom se vzájemně respektovat, můžeme říci, že tento vztah je o skutečné lásce. Protože určitě během společného života se mezi partnery naskytne mnoho příležitostí, že se rozcházejí v některých názorech. Například při výchově dětí. Ale tím že se nakonec dokážou domluvit, tak se rizikové situace dají vyřešit.
Je samozřejmě smutné, když se partneři rozcházejí. Mají k tomu různé důvody. Může to být například kvůli nevěře, nebo pokud je na ně vyvíjen tlak třeba z nedostatku financí, který nezvládnou, alkoholismus, z ekonomických důvodů, kdy je jeden z partnerů dlouhodobě nepřítomen. Tak se jejich sny o společné touze a lásce mohou postupně rozplynout. Nedokážou najít řešení a nedokážou se vyrovnat s realitou, že i toto všechno se v jejich vztahu děje. V mnoha případech se může jednat o jednu důležitou věc. A to je, že se v tomto vztahu necítí svobodní. Ve vztahu, kde je láska, tak by se člověk neměl cítit tak, jako by měl „pouta na nohách“. Hovoří se též i o volné lásce, kdy člověk nechce být k nikomu vázán, snad protože se bojí, že ve vztahu neobstojí.
srdce, symbol lásky
Pak se můžeme bavit o lásce k penězům, k moci něco nebo někoho ovládat. Ale zde místo slova láska,by se mělo vyslovovat něco jiného – například chtivost, sobeckost, nadřazenost, mít rád jen sám sebe.
Snad proto, že odpradávna většina lidstva si pod slovem láska představuje kladný citový vztah, většinou spojený se sexuální přitažlivostí k tomu druhému. Jiná je láska k dětem.
v Samozřejmě, že každý jedinec má na lásku jiný pohled a jiný názor.
Přesto lásku se vším všudy můžeme prožít v každém věku. Po ní zákonitě toužíme od mládí. Ale během života se může stát, že se člověk začne cítit osamělý a o to více touží po lásce. Mít někoho, s kým se o své city bude moci podělit. A je jedno, kolik je mu let.