Odpočinek hraje v honbě za sportovními úspěchy úplně stejnou roli jako tvrdá dřina na tréninku. Metabolismus jednotlivých zdrojů energie, zvýšený na maximum během zátěže, vyplaví ze svalů látky, které jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. V době odpočinku jsou pak tyto látky znovu do svalů načerpávány. Rychlost, jakou se nám doplní všechny podstatné složky, ovlivňuje kvalita regeneračního procesu. Z výše uvedeného plynou dvě věci. Zaprvé – pokud nedbáme na odpočinek a trénujeme denně, neobnoví se dostatečně energetické zásoby a časem dojde k přetrénování či zranění. Zadruhé – odpočinek jako takový má své zásady, takže pokud během regenerace nějakým způsobem blokujeme přísun živin do těla, její doba se neúnosně prodlužuje. Jak tedy podpořit proces obnovy?
povadlá zelenina
Spánek
To je alfa a omega. Jeho délka a kvalita mají přímý vliv na mnoho dílčích procesů. Během spánku jsou svaly ve stavu maximální relaxace a tím se stávají svalové buňky prostupnějšími. Pro kvalitní spánek je důležitá opravdu tmavá místnost. I malý zdroj světla, řekněme svítící displej digitálního budíku, dokáže neblaze ovlivnit produkci melatoninu – hormonu, který je zodpovědný za řízení spánku a bdění. Dobré je také spát v nepřetopené místnosti a před spaním do ní pustit čerstvý vzduch. Před usnutím se vyhněte kontaktu s displeji mobilů a počítačů.
běžkyně a cyklisti
Strava
Energetické látky si tělo netvoří samo. Je zapotřebí jej nakrmit. Důležitý je příjem sacharidů. Ale pozor – ne všechny cukry jsou vhodné. Vhněte se slazeným nápojům, cukrovinkám a všemu, co obsahuje cukr jako takový. Mnohem vhodnější je zvýšený příjem zeleniny a ovoce v čerstvém stavu. Navíc obsahují dostatek vitamínů.
Vyplavení škodlivin
Při tréninku dochází ve svalech k chemickým reakcím, které uvolňují energii. Bohužel ale vznikají odpadní látky, které nejsou pro svaly příznivé. Je třeba se jich zbavit, vyplavit je. Tomu můžeme napomoci lehkým výklusem či jinou aerobní činností. Tím se zvýší příjem okysličené krve, která dostatečně zásobí svaly kyslíkem a cestou zpět odvede škodliviny do jater a ledvin, kde se zpracují a z těla vyloučí. Rozhodně je proto také důležité doplňovat tekutiny. Krev není tak hustá a buňky, které se zavodňují, ze sebe dostávají tyto zplodiny metabolismu.