K tomu, aby se informace o čemkoliv dostaly k co nejširšímu okruhu lidí, je vhodné využít možností, jež lidstvu skýtá internet. Protože právě tato síť zasahuje téměř kamkoliv, kde žijí nějací lidé, a každý se tak může k oné prezentaci dostat. A to snadno, rychle a levně, ba většinou zadarmo, nepočítáme-li platby poskytovatelům připojení.kreslený obrázek SEO.jpg
Ovšem je pravdou, že ani prezentace na nějaké té webové stránce ještě vůbec neznamená, že se dotyčné informace dostanou tam, kam by se podle záměrů svého autora nebo zadavatele dostat měly. Protože jsou sice dostupné všude, jenže najít je ve směsici toho všeho, čím je internet zaplněn, je často prakticky nemožné.
Jedinou metodou, jak efektivně najít to, co člověk potřebuje, je totiž využití služeb internetových vyhledávačů. Které naleznou ve zlomku vteřiny vše, co si člověk jenom usmyslí. Ovšem problém tu tkví v tom, že jsou takto nalezené odkazy uspořádány podle jistých kritérií do sáhodlouhého seznamu, který je pátrajícímu uživateli internetu poskytnut. A je naprosto pochopitelné, že každý z lidí začne hledat v odkazech umístěných na předních pozicích onoho výčtu. A na ty někde vzadu se nedostane.
A má-li tak některá z webových prezentací slavit u veřejnosti úspěchy, musí dojít nejprve na její optimalizaci.koláž SEO.jpg
SEO optimalizace pro vyhledavače Seolight znamená, že odborníci v první řadě zkontrolují web samotný a poté z něj odstraní to, co lze považovat za jeho nedostatky. Dále se v rámci této optimalizace vybírají ta nejvhodnější klíčová slova, vytvářejí se zpětné odkazy, přivádějící sem lidi z jiných webů, píší se jak obsahové, tak i propagační články a provozuje se reklamní kampaň. Což vše dohromady znamená, že se stane taková stránka pro internetové vyhledávače zajímavější a tyto ji přesunou právě na některou z nejvyšších příček, kam se uživatelé dostávají nejdříve.
Čímž je zajištěna vysoká sledovanost.
A pak teprve může internetová stránka sloužit svému účelu.